Gedragscodes - Voetbalvereniging Heeg

Gedragscodes

Gedragscodes Voetbalvereniging Heeg
V.V. Heeg is een club waar het leuk en gezellig is, maar waar evenzeer sportief en correct de voetbalsport wordt beoefend. Dit geldt voor zowel de prestatieve standaardteams, als voor de recreatieve teams binnen de vereniging. Beide groepen moeten zich prima thuis voelen in de vereniging. V.V. Heeg is een vereniging van, voor en door leden! Zonder de inzet en actieve betrokkenheid van leden, (ouders van) jeugdleden, vrijwilligers, kader en andere betrokkenen kan de club niet bestaan. Dat betekent dat van de leden, (ouders van) jeugdleden, etc. inzet en betrokkenheid gevraagd wordt bij het reilen en zeilen van de club. Daarbij hoort ook het nakomen van afgesproken verenigingsregels en het zich houden aan de algemeen geldende waarden en normen van de Nederlandse samenleving.

Lid zijn van V.V. Heeg betekent samen voor de vereniging staan. Samen is het sleutelwoord. Samen staat ook voor de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de leden en overige betrokkenen, waar ieder op aanspreekbaar is! Met het opstellen van gedragscodes wil V.V. Heeg aangeven welk gedrag en welke houding de vereniging van de leden, vrijwilligers, (on)betaald kader,de ouders van de jeugdleden en andere betrokkenen verwacht wordt bij alle verenigingsactiviteiten.

Algemene gedragscode:
1. De leden van V.V. Heeg zijn actieve leden die, in welke vorm dan ook, een extra bijdrage aan de vereniging leveren. Ieder doet dit naar vermogen en mogelijkheden. Het lidmaatschap van V.V. Heeg is meer dan voetballen en trainen alleen.
2. Leden van V.V. Heeg tonen in woord en gedrag respect voor de andere leden, vrijwilligers, medespelers, tegenstanders en bezoekers.
3. Leden van V.V. Heeg accepteren het gezag van de arbitrage en waarderen hun rol.
4. De seniorenleden van V.V. Heeg, de leiding en de ouders vervullen op de sportvelden een voorbeeldfunctie voor de jeugdleden.
5. Leden van V.V. Heeg behandelen materiaal, velden en gebouwen alsof het hun eigendom is.
6. In door V.V. Heeg verstrekte (wedstrijd)kleding (shirts, korte broek, kousen, trainingspak) mag niet getraind worden. De kleding is uitsluitend bedoelt voor gebruik tijdens de wedstrijden.

Clubregels voor pupillen:
1. Afspraken in clubverband nakomen.
2. Besluiten scheidsrechters accepteren.
3. Meedoen aan acties en evenementen.
4. Sportief gedragen in en buiten het veld.
5. Tegenstanders na een wedstrijd een hand geven.
6. Kleedkamer en kantine schoon achterlaten.
7. Tassen en fietsen op de bestemde plaatsen.
8. Douchen verplicht na een (uit)wedstrijd.
9. Correct tenue dragen tijdens wedstrijden.
10. Discipline tonen: luisteren naar de leiding.
11. Geen schuttingtaal of scheldwoorden gebruiken
12. Pesten is absoluut verboden en wordt streng bestraft.
13. Voetbalschoenen mogen niet worden schoongespoeld in de doucheruimte.

Clubregels voor junioren:
1. Afspraken in clubverband nakomen.
2. Besluiten scheidsrechters accepteren.
3. Vrijwilligerswerk doen binnen de mogelijkheden van de vereniging.
4. Correct en sportief gedrag in en buiten het veld.
5. Kleedkamer en kantine schoon achterlaten.
6. Geen alcohol drinken (tot 18 jaar).
7. Tassen en fietsen op de bestemde plaatsen.
8. Eigen mening bij de begeleiding naar voren brengen.
9. Discipline tonen: luisteren naar de leiding.
10. Meedoen aan acties en evenementen.
11. Geen schuttingtaal of scheldwoorden gebruiken.
12. Pesten is absoluut verboden en wordt streng bestraft.
13. Zorg dat je op de wedstrijddag topfit bent.
14. Voetbalschoenen mogen niet worden schoongespoeld in de doucheruimte.

Clubregels voor ouders van jeugdleden:
1. Stimuleer uw kinderen tot meedoen.
2. Leer uw kinderen de clubregels.
3. Geef uw mening, maar dan wel op de juiste plaats.
4. Toon betrokkenheid bij uw kind.
5. Wees zijn / haar beste (team)supporter, bezoek regelmatig wedstrijden en trainingen.
6. Wees positief langs de lijn (voorbeeldfunctie).
7. Respecteer besluiten van de scheidsrechters.
8. Steun, waar mogelijk, de club van uw kind.
9. Rij bij toerbeurt, naar de uitwedstrijden.
10 Bespreek problemen met de juiste mensen.

Clubregels voor senioren:
1. Afspraken in clubverband nakomen.
2. Besluiten scheidsrechters accepteren.
3. Naar vermogen vrijwilligerswerk doen.
4. Correct en sportief gedragen in en buiten het veld.
5. Kleedkamer en kantine schoon achterlaten.
6. Geen alcoholgebruik langs het veld en in de kleedkamers.
7. Tassen, fietsen en auto's op de bestemde plaatsen.
8. Eigen mening bij de begeleiding naar voren brengen.
9. Discipline en verantwoordelijkheidsgevoel tonen.
10. Voorbeeld voor de jeugd zijn.
11. Geen schuttingtaal of scheldwoorden gebruiken.
12. Zorg dat je op de wedstrijddag topfit bent.
13. Voetbalschoenen mogen niet worden schoongespoeld in de doucheruimte.

Corveediensten:
Ieder team zorgt er via aanwijzing door de leider voor dat de kleedruimtes, ook die van de tegenstander, opgeruimd en schoon worden achtergelaten:
-doucheruimte schoon- en droog getrokken
- kleed- en doucheruimte leeg en ordentelijk achtergelaten
- vloer kleedruimte aangeveegd
- rommel in prullenbak
- lichten uit
Het beheren/verzorgen van training- en wedstrijdmateriaal houdt in dat na afloop van de training de gebruikte ballen, doeltjes, hesjes, pylonen, bidons, hoekvlaggen, etc. verzameld worden en op de juiste manier en plek neergezet of opgeborgen worden.

Sanctiebeleid:
Het dient ieder lid van de vereniging duidelijk te zijn dat hij/zij verantwoording heeft ten aanzien van de vereniging en de regels die verbonden zijn aan het lidmaatschap. Het heeft geen enkele betekenis regels op te stellen en daarnaast een inconsequent beleid te voeren wat betreft handhaving van die regels. Handhaving van de regels houdt automatisch in dat er ook sancties opgelegd kunnen worden bij niet-nakoming.

Het opleggen van een sanctie dient bij voorkeur te geschieden door de leden van de jeugdcommissie waar het jeugd betreft en het hoofdbestuur waar het volwassen leden betreft.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!