Cookie beleid vv Heeg

De website van vv Heeg is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Gedragscodes/Veilig sportklimaat

GEDRAGSREGELS

Gedragsregels
Sporten doe je voor je plezier. De Voetbalvereniging Heeg wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten. Een vereniging waar iedereen zich thuis en veilig kan voelen, ongeacht zijn of haar sportieve capaciteiten. Een veilig sportklimaat begint met een sportieve en respectvolle omgang met elkaar. Hiervoor hebben we een aantal afspraken op papier gezet, ervan uitgaande dat iedere betrokkene zich daaraan wil verbinden.

Sporters
Sporten doe je omdat je het leuk vindt. Zorg daarom dat het ook leuk blijft. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de anderen in je team/trainingsgroep en voor jullie tegenstander. We gaan respectvol met elkaar om, iedereen doet mee en mag zichzelf zijn. Pas daarom onderstaande gedragsregels toe.

De sporter:
Is open. 
Als je wordt gevraagd om iets te doen dat tegen je eigen gevoel, normen en waarden ingaat: meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland. Ook wanneer je wordt gevraagd om vals te spelen, meld dit.

Respecteert anderen.
Je hebt respect voor iedereen. Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de scheidsrechter, je trainers, de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen.

Respecteert afspraken.
Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de regels.

Gaat netjes om met de omgeving.
Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen. Laat de kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken.

Blijf van anderen af.
Raak (buiten de normale sportbeoefening) niemand tegen zijn of haar wil aan.

Houdt zich aan de regels.
Lees de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere afspraken, en houd je daar ook aan.

Tast niemand aan in zijn of haar waarde.
Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

Discrimineert niet.
Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.

Is eerlijk en sportief.
Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik geen doping. Doe niet mee aan het fixen van een wedstrijd, competitie of record. Fix ook geen sportmoment, zoals de eerste uitgooi. Wed niet op eigen wedstrijden.

Meldt overtredingen van deze gedragscode.
Meld overtredingen van deze code bij het bestuur en/of de vertrouwenspersoon van de sportvereniging of je sportbond. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland. NB: Heeft iemand iets vertrouwelijk met je gedeeld, bel dan bijvoorbeeld met het Centrum Veilige Sport Nederland. We bespreken dan wat je kunt doen.

Drinkt na het sporten met mate alcohol en drinkt niet als hij of zij nog moet deelnemen aan het verkeer. 

Trainers, coaches en begeleiders
Ben jij je er als trainer, coach en/of begeleider van bewust dat je een belangrijke factor bent in de cultuur binnen de vereniging? Je hebt de verantwoordelijkheid om voor je sporters en je team een zo veilig mogelijke omgeving te creëren, waar iedereen zichzelf mag zijn, op zijn of haar eigen niveau. Geef daarom het goede voorbeeld en pas onderstaande gedragsregels toe.

Een trainer, coach of begeleider:

Zorgt voor een veilige omgeving. Schep een omgeving en sfeer waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Hou je aan de veiligheidsnormen en -eisen.

Kent en handelt naar de regels en richtlijnen. Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen en pas ze ook toe. Stel ook je sporters in staat om er meer over te weten te komen. Neem ze bijvoorbeeld mee naar voorlichtingsbijeenkomsten over doping, matchfixing of seksuele intimidatie. Meng je niet oneigenlijk in dopingcontroleprocedures of –onderzoeken.

Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Vermeld alle relevante feiten bij je aanstelling als trainer, coach of begeleider. Je kunt bovendien een verklaring omtrent gedrag VOG overleggen.

Is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid, en misbruikt zijn positie niet. Gebruik je positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (macht)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, aanrakingen en/of seksueel misbruik. Geen enkele seksuele handeling, contact en/of relatie met minderjarigen is geoorloofd. Je hebt een meldplicht over seksuele intimidatie en misbruik.

Respecteert het privéleven van de sporter. Dring niet verder binnen in het privéleven van sporters dan noodzakelijk. Ga met respect om met de sporter en met de ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals kleedkamers, douches of hotelkamers.

Tast niemand in zijn waarde aan. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Gedraag je hoffelijk en respectvol, onthoud je van grievende en/ of beledigende opmerkingen.

Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten dat in strijd is met de integriteit van de sport. Krijg je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.

Ziet toe op naleving van regels en normen. Zorg dat iedereen de reglementen, huisregels en gedragscode naleeft.

Is open en alert op waarschuwingssignalen. Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om die door te geven aan het bestuur of de vertrouwens(contact) persoon en/ of contact op te nemen met het Centrum Veilige Sport Nederland.

Is voorzichtig. Stel nooit informatie beschikbaar die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Wed niet op de sport waar jij bij betrokken bent. Drinkt tijdens het coachen geen alcohol en spreekt met jeugdteams af dat er geen alcohol wordt gedronken.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

EEN VEILIG SPORTKLIMAAT BIJ v.v. Heeg

We willen een sportklimaat waar iedereen zich thuis voelt. Helaas is dat niet altijd het geval. Denk hierbij aan grensoverschrijdend gedrag, pesten en intimidatie. Belangrijk is dat je hier niet alleen mee blijft zitten maar dat je er over praat.

Als je wilt dat het onmiddellijk stopt neem je contact op met het bestuur van de vereniging. Zij staan boven de leden en horen goed naar jou te luisteren. Zij zullen ook wederhoor doen bij de persoon ( personen) die het betreft. Het bestuur kan vervolgens maatregelen treffen.

Vind je het moeilijk om de stap naar het bestuur te maken dan kun je contact op nemen met de “vertrouwenscontactpersoon” van de vereniging. Voor de voetbalvereniging v.v. Heeg /OHH kun je hiervoor contact met mij opnemen. Ik zal naar je luisteren en samen met jou bedenken hoe je het beste met deze situatie om kan gaan. Ik heb een geheimhoudingsplicht. Hierop is wel een uitzondering bij seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dan hebben we de plicht om een melding te maken bij het centrum voor veilige sport van het NOC-NSF.

Wil je graag anoniem advies hoe je met een situatie om moet gaan dan kun je ook zelf contact opnemen met het centrum voor veilige sport. Op hun website: https://centrumveiligesport.nl/contact zie je hoe je hen kan bereiken.

Janet Gietema, tel 06-12617366. Of via de mail: [email protected]


---------------------------------------------------------------------------------------------
Verenigingsregels Voetbalvereniging Heeg

V.V. Heeg is een club waar het leuk en gezellig is, maar waar evenzeer sportief en correct de voetbalsport wordt beoefend. Dit geldt voor zowel de prestatieve standaardteams, als voor de recreatieve teams binnen de vereniging. Beide groepen moeten zich prima thuis voelen in de vereniging. V.V. Heeg is een vereniging van, voor en door leden! Zonder de inzet en actieve betrokkenheid van leden, (ouders van) jeugdleden, vrijwilligers, kader en andere betrokkenen kan de club niet bestaan. Dat betekent dat van de leden, (ouders van) jeugdleden, etc. inzet en betrokkenheid gevraagd wordt bij het reilen en zeilen van de club. Daarbij hoort ook het nakomen van afgesproken verenigingsregels en het zich houden aan de algemeen geldende waarden en normen van de Nederlandse samenleving.

Lid zijn van V.V. Heeg betekent samen voor de vereniging staan. Samen is het sleutelwoord. Samen staat ook voor de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de leden en overige betrokkenen, waar ieder op aanspreekbaar is!

----------------------------------------------------------------------------------------------

Sanctiebeleid:
Het dient ieder lid van de vereniging duidelijk te zijn dat hij/zij verantwoording heeft ten aanzien van de vereniging en de regels die verbonden zijn aan het lidmaatschap. Het heeft geen enkele betekenis regels op te stellen en daarnaast een inconsequent beleid te voeren wat betreft handhaving van die regels. Handhaving van de regels houdt automatisch in dat er ook sancties opgelegd kunnen worden bij niet-nakoming.

Het opleggen van een sanctie dient bij voorkeur te geschieden door de leden van het jeugdbestuur waar het jeugd betreft en het hoofdbestuur waar het volwassen leden betreft. Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!